Ľadový expres priblížil Slovenský raj stovkám cestujúcich