26.ročník Hier rytiera Rolanda je plný atrakcií, prídu aj janičiari a budú sa stínať hlavy